Difference between revisions of "Brick/fi"

From WiiBrew
Jump to navigation Jump to search
(←Created page with 'thumb|Wii "brick" '''Brick''' tarkoittaa sitä, että Wiitä ei välttämättä voi korjata - Wii:n elektroniikka toiminta on sama kuin tiilillä.'. Yks...')
 
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 39: Line 39:
  
 
=== Käyttämällä Preloaderia ===
 
=== Käyttämällä Preloaderia ===
Tämä tapa ilmiselvästi tarvitsee [[Preloader]]in asennettuna, and configured to boot something other than the System Menu. Simply boot a recovery program the way you would any other. if you have preloader installed, but it boots to the SystemMenu then try holding down reset when you turn on your Wii, after a few seconds of holding reset the preloader menu should appear.
+
Tämä tapa ilmiselvästi tarvitsee [[Preloader]]in asennettuna, ja säädetty käynnistämään jonkin muun kuin System Menun. Käynnistät vain korjausohjelman samalla tavalla kuin minkätahansa muunkin. Jos sinulla on preloader asennettuna, mutta se käynnistää suoraan System Menuun, koita painaa reset nappia pohjassa kun käynnistät Wiisi, muutaman sekunnin päästä Preloader valikko pitäisi ilmestyä.
  
=== Using BootMii ===
+
=== Käyttämällä BootMiitä ===
  
This method requires a NAND backup BEFORE the Wii bricks, so it's advised to backup your NAND right after you install BootMii. If you installed it as boot2, then simply go to the second options screen and choose the second icon which can recover from the brick. If you installed it as part of an IOS, then you will need Preloader installed. Go to the HBC via Preloader, then select "Launch BootMii" from the main menu.  
+
Tämä tapa vaatii NAND varmuuskopion ENNEN kuin Wii brickkaantuu, joten on suositeltua ottaa varmuuskopio NAND:sta heti kun olet asentanut BootMiin. Jos asensit set boot2:sena niin yksinkertaisesti mene toiseen asetukseen ja valitse toisena oleva pikakuvake joka voi korjata Wiisi. Jos asensit sen osana IOSsia, silloin tarvitset preloaderin asennettuna. Mene HBC:hen preloaderilla, ja valitse "Launch BootMii" päävalikosta.  
  
=== Using a NAND programmer ===
+
=== Käyttämällä NAND ohjelmoijaa ===
This method requires soldering many wires to the Wii's motherboard in order to use a NAND programmer/[[Infectus]] to rewrite the flash directly. You will need to know your Wii's NAND keys.
+
Tämä menetelmä edellyttää monen johdon juottamisen Wiin emolevyyn, jotta voisit käyttää NAND ohjelmoijaa / [[Infectus]] jolla voi kirjoittaa flashiin suoraan. Sinun täytyy tietää Wiisi NAND avaimet.
  
=== Sending it to Nintendo ===
+
=== Postittamalla Nintendolle ===
This option is the least desirable for homebrew users, as Nintendo will likely send back a different console, with your personal settings/VC account transferred and the latest updates installed.
+
Tämä vaihtoehto ei ole parhaimmista päistä Homebrewin käyttäjille, koska Nintendo todennäköisesti palauttaa eri konsolin, jossa henkilökohtaiset asetukset / VC ovat siirretty uuteen konsoliin sekä viimeisimmät päivitykset asennettuna.
  
== Cause of bricks ==
+
== Brickauksen syitä ==
Each region has its own version of the System Menu (1-2). For example, 3.2 of the [[System Menu]] available is v. 288 (NTSC/J), v.289 (NTSC/U), v.290 (PAL). The only difference between those three versions is two different files the main executable for the menu (a .DOL file, more or less) and an ARC archive that stores compressed versions of the HTML / image resources.
+
Jokaiselle alueelle on oma System Menu versio (1-2). Esimerkiksi, 3.2 [[System Menu]] versio on saatavissa v.288 (NTSC/J), v.289 (NTSC/U), v.290 (PAL). Ainoa ero noille kolmelle on 2 eri tiedostoa Pääsuoritustiedosto valikolle (.DOL-tiedosto, enemmän tai vähemmän) ja ARC-arkisto, joka sisältää pakattuja versioita HTML / kuva resursseja.
  
All of this is fine and good, but why put them in separately named directories? (E.g. EU/EU/GER/Setup/ScreenSave.html above)? The path name could always be the same because there are different files for each version.
+
Tämä on hyvä ja hieno asia, mutta miksi laittaa ne erikseen nimettyihin hakemistoihin? (Esim. EU/EU/GER/Setup/ScreenSave.html)? Polku voisi olla aina sama, koska on eri tiedostot jokaiselle versiolle.
  
If there’s a specific path that the graphics need to sit at, you’d think they’d hard-code a pathname like that into the code, right? No…
+
Jos on tietyt polut jokaiselle, missä grafiikka on, voisi luulla, että he ovat "hard-koodannut" polun koodiin, kuin osaksi koodia, eikös? Eivät ole...
  
The code’s pretty hard to tease apart, but they seem to be trying to determine the system region from the setting.txt file, and then building up a pathname to load like so: sprintf(filename, “html/%s2/iplsetting.ash/%s/%s/ENG/Setup/ScreenSave.html”, region, region, region). This is so silly, because if they had hard-coded the path then the system would have booted just fine.  
+
Koodia on aika vaikea erottaa toisistaan, mutta näyttää siltä, että he yrittävät ottaa selville järjestelmän alueen "setting.txt" -tiedostosta, ja sitten rakentaa polku ladatakseen esimerkiksi näin: sprintf(filename, “html/%s2/iplsetting.ash/%s/%s/ENG/Setup/ScreenSave.html”, alue, alue, alue). Tämä on niin typerää, koska jos he olisivat kovakoodannut polun järjestelmä käynnistyisi hyvin.
  
A full brick is caused when SYSCONF is missing, damaged, or has the "reconfiguration" flag set. This usually occurs after certain updates. The Wii would usually show the settings screen on boot to let you adjust some settings, but since it is broken, you end up with an un-bootable Wii.
+
Full-brick aiheutuu, kun SYSCONF puuttuu, on vioittunut, tai tila "uudelleenkonfigurointi" on päällä. Tämä yleensä tapahtuu tiettyjen päivitysten kanssa. Wii voisi yleensä näyttää asetukset ruudun käynnistyksessä, jotta voit muuttaa joitakin asetuksia, mutta koska se on rikki, päädyt Wiihin joka ei käynnisty.
  
A banner brick is caused when a channel with a malformed banner (icon), is installed. Due to the poor error checking of the System Menu, the system menu cant handle the corrupted banner, so it crashes and thinks that it is a file corruption.
+
Banner-brick aiheutuu, kun kanava asennetaan jossa on muotovirheellinen banneri (kuvake). Johtuu köyhästä virheen tarkistuksesta System Menussa, System Menu ei voi hallita korruptoitunutta banneria, joten se kaatuu ja luulee, että se on tiedosto korruptio.
  
 
[[Category:Hardware]]
 
[[Category:Hardware]]

Latest revision as of 16:58, 9 January 2010

Wii "brick"

Brick tarkoittaa sitä, että Wiitä ei välttämättä voi korjata - Wii:n elektroniikka toiminta on sama kuin tiilillä.'. Yksinkertaisesti sanottuna, täysin brickattu Wii-konsoli ei tee yhtään mitään. Termiä käytetään usein tilanteissa, joissa muutetaan järjestelmän firmwarea(ei tehdä mitään muutoksia Wiin laitteistoon) joka on aiheuttanut Wiin toimimattomuuden.

Eri tyyppisiä brickauksia

Full brick

Jos Wii on full-brickattu tulee Opera virheilmoitus, “warning” ruudun sijaan Wiin käynnistyksessä — Wii ei edes tarkista levyasemaa, tämä tarkoittaa sitä, että on mahdotonta korjata Wii:tä käyttäen ohjelmia, ellei sinulla ole Savemiitä autoboot levyllä.

Täysin brickattu Wii ei välttämättä piirrä näytölle mitään. Jotkin ovat korjattavissa Savemiitä käyttäen, jotkut eivät.

Semi-Brick

Semi-brickatussa Wiissä tulee pieni virheilmoitus System Menussa. Kun Wii on semi-brickattu, sillä ei voi mennä settings ruutuun. On olemassa "korjauslevyjä" tai "palautuslevujä" semi-brickatuille konsoleille, mutta ei Full-brickatuille.

Banner brickit tulevat asennetteassa WADin, jossa on virheellinen banneri (esim. Väärä kuvan koko). Tämän tyyppisessä tapauksessa Wii jäätyy "warning" ruudun jälkeen. Se saattaa myös näyttää "System Files are Corrupted" virheilmoituksen. Katso Wii Error Messages

Error 003 Brick

Katso Error 003

Välttäminen

  • Asenna vain päivityksiä, jotka ovat alueellesi tarkoitettuja!
  • Pelaa omalle alueellesi tarkoitettuja pelejä. Yleensä, pelejä tai käyttämällä Wii Menu-kanavia muista alueista ei pitäisi aiheuttaa ongelmia, mutta poikkeustapauksissa asia voi mennä vikaan. (Huomaa, että pelit ja kanavat muilta alueilta ei toimi ilman järjestelmän muutoksia.)
  • ÄLÄ POISTA kriittisiä järjestelmätiedostoja.
  • ÄLÄ ASENNA muokattuja versioita järjestelmätiedostoista, ellei sinulla ole todella hyvää syytä siihen.
  • ÄLÄ ASENNA epävirallisia kanavia ellei ne ole luotetusta lähteestä ja tarjoaa täyden toimivuuden. Muotovirheelliset kanavat (erityisesti banneri kohta) voi aiheuttaa järjestelmän kaatumisen käynnistyksessä. Ohjelmien käyttäminen muistikortilta on paljon turvallisempaa.
  • Varmista, että tiedät mitä olet tekemässä kun asennat/ajat homebrew-ohjelmia, varsinkin silloin kun banneri "Homebrew Dangerous if Misused" on ohjelman sivulla.
  • Ole erityisen varovainen ohjelmien tälläisten ohjelmien kanssa: AnyRegion Changer, Starfall, downgraders(Alentaa Wiisi version) ja kaikkien muiden ohjelmien kanssa, jotka ilmeisestikkin tekevät jotain järjestelmätiedostojen kanssa.
  • Älä sammuta Wiitä päivityksen tai asennuksen aikana, jotka käsittelevät järjestelmätiedostoja. Älä edes ukkosmyrskyn aikana.(? Ei varma suomennos)

Brickatun Wiin korjaus

Jos Wii brickkaantuu, voi olla mahdollista korjata se.

Käyttämällä korjauslevyä

Tämä vaatii modchipin ja/tai Starfall asennettuna, sillä vaikka Savemii olisikin, recovery tila normalisti käynnistää vain Nintendo korjauslevyjä. Starfallilla levyn tarkistus voidaan ohittaa; tämä mahdollistaa korjausohjelman ajamisen levykkeeltä modpiirillä . Jos sinulla ei ole modpiiriä, mutta sinulla on Twilight Hack tallennus Wiissä, sekä aito Twilight Princess levy, voit käyttää sitä ajamaan korjausohjelman myös.

(Starfall asennettuna, pidä Y painettuna käynnistääksesi levykkeen korjaustilassa.)

Käyttämällä Preloaderia

Tämä tapa ilmiselvästi tarvitsee Preloaderin asennettuna, ja säädetty käynnistämään jonkin muun kuin System Menun. Käynnistät vain korjausohjelman samalla tavalla kuin minkätahansa muunkin. Jos sinulla on preloader asennettuna, mutta se käynnistää suoraan System Menuun, koita painaa reset nappia pohjassa kun käynnistät Wiisi, muutaman sekunnin päästä Preloader valikko pitäisi ilmestyä.

Käyttämällä BootMiitä

Tämä tapa vaatii NAND varmuuskopion ENNEN kuin Wii brickkaantuu, joten on suositeltua ottaa varmuuskopio NAND:sta heti kun olet asentanut BootMiin. Jos asensit set boot2:sena niin yksinkertaisesti mene toiseen asetukseen ja valitse toisena oleva pikakuvake joka voi korjata Wiisi. Jos asensit sen osana IOSsia, silloin tarvitset preloaderin asennettuna. Mene HBC:hen preloaderilla, ja valitse "Launch BootMii" päävalikosta.

Käyttämällä NAND ohjelmoijaa

Tämä menetelmä edellyttää monen johdon juottamisen Wiin emolevyyn, jotta voisit käyttää NAND ohjelmoijaa / Infectus jolla voi kirjoittaa flashiin suoraan. Sinun täytyy tietää Wiisi NAND avaimet.

Postittamalla Nintendolle

Tämä vaihtoehto ei ole parhaimmista päistä Homebrewin käyttäjille, koska Nintendo todennäköisesti palauttaa eri konsolin, jossa henkilökohtaiset asetukset / VC ovat siirretty uuteen konsoliin sekä viimeisimmät päivitykset asennettuna.

Brickauksen syitä

Jokaiselle alueelle on oma System Menu versio (1-2). Esimerkiksi, 3.2 System Menu versio on saatavissa v.288 (NTSC/J), v.289 (NTSC/U), v.290 (PAL). Ainoa ero noille kolmelle on 2 eri tiedostoa — Pääsuoritustiedosto valikolle (.DOL-tiedosto, enemmän tai vähemmän) ja ARC-arkisto, joka sisältää pakattuja versioita HTML / kuva resursseja.

Tämä on hyvä ja hieno asia, mutta miksi laittaa ne erikseen nimettyihin hakemistoihin? (Esim. EU/EU/GER/Setup/ScreenSave.html)? Polku voisi olla aina sama, koska on eri tiedostot jokaiselle versiolle.

Jos on tietyt polut jokaiselle, missä grafiikka on, voisi luulla, että he ovat "hard-koodannut" polun koodiin, kuin osaksi koodia, eikös? Eivät ole...

Koodia on aika vaikea erottaa toisistaan, mutta näyttää siltä, että he yrittävät ottaa selville järjestelmän alueen "setting.txt" -tiedostosta, ja sitten rakentaa polku ladatakseen esimerkiksi näin: sprintf(filename, “html/%s2/iplsetting.ash/%s/%s/ENG/Setup/ScreenSave.html”, alue, alue, alue). Tämä on niin typerää, koska jos he olisivat kovakoodannut polun järjestelmä käynnistyisi hyvin.

Full-brick aiheutuu, kun SYSCONF puuttuu, on vioittunut, tai tila "uudelleenkonfigurointi" on päällä. Tämä yleensä tapahtuu tiettyjen päivitysten kanssa. Wii voisi yleensä näyttää asetukset ruudun käynnistyksessä, jotta voit muuttaa joitakin asetuksia, mutta koska se on rikki, päädyt Wiihin joka ei käynnisty.

Banner-brick aiheutuu, kun kanava asennetaan jossa on muotovirheellinen banneri (kuvake). Johtuu köyhästä virheen tarkistuksesta System Menussa, System Menu ei voi hallita korruptoitunutta banneria, joten se kaatuu ja luulee, että se on tiedosto korruptio.